Historikk

Dette er et historisk sammendrag om foreningen i Tromsø.

Telepensjonistene Tromsø

Litt historikk
16. september 1993 møttes 17 etablerte pensjonister, og noen aktuelle etter omorganiseringen i 1993. Det var bred stemning for etablering av ei lokal forening.

24. januar 1994 møtte 41 pensjonister og stiftet lokalforeningen Telepensjonistene Tromsø med Leikny Nilsen som første leder. Av de 41 oppmøtte meldte 36 seg inn samme kvelden.

Medlemstallet har steget fra første kveldens 36 til 116 pr. 1. juli 2018. Vi innser at det heretter kan bli mindre tilgang i medlemsmassen, idet pensjonister fra Telenor i dag ofte er rekruttert utenfra og ikke føler samme tilknytning til Televerket/Telenor.

Aktiviteter
Styret har i gjennomsnitt 7-8 styre- og arbeidsmøter i løpet av året, og arrangerer medlemsmøter, bedrifts- og muséumsbesøk i tillegg til teaterforestillinger og konsertbesøk. Programmet sendes ut for 1. og 2. halvår. Medlemsmøtene har god oppslutning, i snitt rundt 40. Ved julelunchen deltar rundt 70.

I tillegg arrangeres korte og lengre turer, fra dagsturer til 8 dagers tur i inn- og utland.
Vi har besøkt St. Petersburg, Berlin – Celle – Skagen, Rüdesheim, Estland og Latvia, i tillegg til turer nord og sør i Nord-Norge.

I juni 2018 var vi på tur til Lyngen og besøk på Aurora Spirit Distillery med omvisning.

I alle år har det vært et godt samarbeid med bedriftsidrettslaget Tele-BIL. Vi har hjulpet til med utdeling av kataloger, juletrefester m. m., og til gjengjeld har de spandert pensjonisttreff og turer på oss.

Lokaliteter
Etter å ha flyttet kontor 5 ganger i Telenors bygg i Tromsø, har vi nå flyttet ut og har ikke fast kontor, men låner kontor for styremøter hos Linken konferansesenter, mot at vi forestår vanning av alle grønnplanter i Forskningsparken i Tromsø.
Til medlemsmøtene leier vi vekslende lokaler i byen.