Høsten 2016

Høsten 2016

Hva skjer hos oss?

Sommeren er snart over og vårt styre har hatt sitt første møte. Sekretær har sendt ut en hyggelig og oversiktlig invitasjon til alle medlemmene med redegjørelse over høstens møter og hendelser frem til jul. For å fortelle hva vi driver med i Kristiansand, kan vi nevne noen punkter:

Onsdag 21. sept. er det møtekveld på Stiftelsen Arkivet, et sted med mørke minner fra 2.verdenskrig.

Torsdag 6. okt. reiser 28 stk. til Dubrovnik, 4 av dem er kolleger fra Arendal.

Onsdag 19.okt. blir det Quis-kveld.

Onsdag 16.nov. foredrag ved tidl.kommunelege Dagfinn Haarr. Tema: helse.

På møtene i Ch har vi vanligvis foredrag av forskjellige temaer, men vi prøver og å følge med i «Telenoret» og foreningssaker. Tid til å prate sammen får vi og mens vi koser oss med kaffe, smørbrød og kake. Tilslutt har vi utlodning som er like spennende hver gang. Deltagerne  på møtene har vært pluss/minus 40 stk.

Senere i år  torsd. 1.12, samler vi oss rundt julebordet i Frimurerlosjens lokaler og 14.12 inviterer Telenor til den årlige julekonserten, som hos oss blir i Lund Kirke.

Dette er i korte trekk vår plan for høsten i sørlandets hovedstad.

Hilsen red.