Høsten 2018

Oversikt over planlagte møter

Til høstmøtene har styret fått tak i 3 foredragsholdere, alle 3 med meget interessante emner som de vil presentere.  Vi gleder oss.

Onsdag 19 september: Kommuneoverlege Haarr kåserer. Det blir noe som passer for oss eldre.

Onsdag 17 oktober: Petter Hermansen fra Statens Naturoppsyn «tar oss med» til Syd Georgia.

Onsdag 14 november: Stein Christian Salvesen tar opp ting fra krigen på Sørlandet og spesielt om Laudal/Kerner.

 

Julemøtet for iår har fått en ny vri, veldig bra opplegg.

Julemøtet blir tirsdag 11 desember på Kilden kl. 1200. Først skal vi på julekonsert med Birthe Myrstad og Asbjørn Arntsen. Så blir det lunsj/middag etterpå. Denne blir på Kilden eller på Pieder Ro. Nærmere info og påmelding kommer senere.

Årets julekonsert i Domkirken er det ikke klar dato på enda men det blir trolig tidlig i desember.

 

Red.

(utdrag fra sekretærens utsendte melding til alle medlemmene9