Høsten er kommet…

Høsten er kommet…

....og første medlemsmøtet avviklet.

Onsdag 13. september var høstens første medlemsmøte. 19 medlemmer hadde funnet veien til Skarven kulinariske Teater for å møte kjente og ha en god prat. Tema for møtet var «Eldrerådets oppgaver og funksjoner. Hva betyr det for oss?» Leder for Tromsø Eldreråd Oddny Aleksandersen hadde et engasjerende innlegg om hva Eldrerådet i kommunen arbeider med.

Oddny Aleksandersen
Eldrerådet består av ni medlemmer hvor to av disse er politiske valgte og er et rådgivende organ. Oppgaven til medlemmene er å ivareta interessene til eldre i kommunen eller fylket, og bidra til at elders syn kommer frem.  Rådet fungere som talerør og brobygger mellom eldrebefolkningen og kommunens administrative og politiske ledelse.

Det er viktig at rådsmedlemmene har kunnskap om situasjonen til de eldre i sin kommune, behov og interesse. For å kunne ivareta eldre innbyggeres perspektiv i ulike saker, bør medlemmene av rådet ha bred oversikt og kunnskap om de ulike saksområdene som kan ha betydning for elders interesser og situasjon.

Etter foredraget orientert leder Yngve fra arbeidet i styret hvor han blant annet inviterte valgkomiteen til det neste styremøtet.

Det ble servert årets fårikål med en sorbe og kaffe etterpå.