Høstnummeret av Telepensjonisten er nå klart

Les det nye nummeret av Telepensjonisten her.

Høstnummeret av Telepensjonisten inneholder variert stoff, bl.a. om pensjoner, en presentasjon av den nye lederen for Telenor Norge, rapporter fra reiser i lokalforeningene og mye mer. Klikk her for å lese bladet.

I bladet er det også et oppslag om et prosjekt som har Dagunn Klakeggi Førde har tatt initiativ til. Gjennom prosjektet er det utviklet tre trimprogrammer som er spesielt tilpasset de eldste eldre. Se egen sak om dette her, hvor du også finner lenker til de tre programmene som er laget.

Vi gjør oppmerksom på at det har skjedd en feil i trykken av papirutgaven av Telepensjonisten som sendes i posten.  Teksten i det sorte feltet øverst på forsiden vises ikke. Der skal det stå nr. 3/22 – 49. årgang. Trykkeriet beklager feilen.

Vi gjør også oppmerksom på en feil på side 3 under saken Møte med konsertillitsvalgte. Der ligger litt tekst som henger igjen fra forrige nummer. Riktig tekst skal være: Svar fra Telenor Pensjonskasse på vårt brev angående underregulering av pensjonene i fjor, viser at vårt krav ikke blir innfridd (jfr Lederen har ordet). Vi vil vurdere videre reaksjoner, og i første omgang innkaller vi de konserntillitsvalgte til et møte for å diskutere svaret vi fikk fra Telenor, og hvordan vi skal følge opp vårt krav om regulering av pensjoner fremover.
Vi minner ellers om at vervekampanjen starter imorgen (15. september). Les mer om kampanjen i bladet på side 8-9.