Høsttur til Mammuthus i Vangsåsen ved Hamar 11.9.2014

Høsttur til Mammuthus i Vangsåsen ved Hamar 11.9.2014

"Mammuthus" er latin og betyr mammut, et hårete elefantdyr som levde i vårt område for 35.000 år siden.

 

Geolog Ole Nashoug ga oss en interessant innføring i geologien i området  -“Mjøsområdets geologiske historie – en reise fra pol til pol gjennom millioner av år”og om hvilket utstillingsvindu dette var for Norges geologiske historie.

Norges mest varierte steinsamling finnes i Mjøsområdet-

Mjøsområdet er et nøkkelområde i norsk geologisk historie. Her finner vi
bergarter fra de fleste geologiske perioder bevart innen et begrenset område.
Distriktet har bergarter fra urtiden – den gang landet lå nær Australia,
svartskifer fra en tid nær sydpolen, koraller og ørkensandstein fra en periode
nær ekvator. En egen mammututstilling forteller om istidselefantens liv og
bortgang. Her er to av verdens best bevarte mammutfunn rekonstruert i sine
naturlige størrelser.

Utstillingen belyser også Mjøsområdet som et
ekskursjonsmål for oljegeologer og geologiens betydning for samfunn og
næringsliv.

Mammuthus er et geologisk informasjonssenter
beliggende i Vangsåsen ca 10 km nord for Hamar. Beliggenheten 420 m o.h. tilsier
praktfull utsikt over de sentrale deler av mjøs-området.