Godt besøkt medlemsmøte i Bergen tirsdag 10. september.

Vi fikk da besøk av leder for Eldrerådet i Bergen, Inger Johanne Knudsen, som orienterte om Eldrerådets arbeid.

Når kaffe og snitter var inntatt, fikk vi en flott innføring i hvilke oppgaver Eldrerådet i Bergen arbeider med.

Vi fikk et klart inntrykk av at Eldrerådet har lyktes i å bedre dialogen med Bergen kommune, som de er utnevnt av. Inger Johanne Knudsen gikk gjennom en rekke av de problemstillingene rådet tar tak i. En av disse er oppbyggingen av en mer tillitsbasert hjemmesykepleie, hvor intensjonen er å få til et bedre samarbeid mellom pårørende, ansatte og ansvarlige i lokalområdene. Hun viste også til andre kommuner hvor en har fått til gode løsninger, som for eksempel Fjell kommune.

Knudsen understreket også at Eldrerådet kan kontaktes for å ta opp generelle problemstillinger en møter ift. eldres situasjon i kommunen.

De kan nås via epost på denne epostadressen: Eldreradet@bergen.kommune.no

Du finner en oversikt HER over andre kontaktveier til Eldrerådet.

En god oversikt over Bergen Kommunes tilbud innenfor Helse og omsorg for eldre finner du HER og HER

 

Det er mulig vi følger opp denne problemstillingen på senere medlemsmøter.

 


 

Inger Johanne Knudsen har tidligere også vært aktiv i Pensjonistforbundet.

På deres hjemmeside er hun beskrevet slik:

«Foruten å være leder i Pensjonistforbundet Hordaland har Inger Johanne også vært 1. nestleder i Pensjonistforbundet fra 2005 til 2012, da hun trakk seg etter eget ønske.  I årene etterpå har hun vært medlem av forbundets landsstyre.  

I  årene mellom 2003 og 2009 var Inger Johanne  leder i Statens Seniorråd.  Hun fikk tildelt Omsorgsprisen i 2006 og Kongens Fortjenestemedalje i sølv i 2008 for sin store innsats innen eldreomsorgen.

Det er ingen som har vært i kontakt med Inger Johanne uten at eldrerådet har vært samtaletema. I 2003 ble hun leder  av Bergen Eldreråd, og hun har hatt og har fremdeles et brennende engasjement for eldre på alle plan i samfunnet.  Engasjementet har gjort henne vide kjent -ikke bare i Bergen, men i hele landet.  Og i dag kjøres det kurs for Pensjonistforbundets medlemmer i eldrerådene over hele landet, noe Inger Johanne har brent for i mange år og som hun har tatt opp med forbundet gjentatte ganger.

Inger Johanne er også sterkt opptatt av velferdsteknologi,  som er bruk av «dubbeditter» i  alderdommen når en ønsker åbo hjemme så lenge som mulig, sier Inger Johanne i møtet med medlemmene.  Også opplæring i den digitale verden er et satsningsområde hun gjentar i møter med lag og foreninger.»

 

Eldrerådet beskriver seg selv: (fra Bergen Kommunes hjemmeside)

«Eldrerådet arbeider for å styrke eldre sin deltakelse og medvirkning på alle samfunnsområder.

Lov om kommunale eldreråd pålegger alle kommuner å ha et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden etter forslag fra pensjonistorganisasjonene.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet kan uttale seg om alle forslag som griper inn i levekår for eldre i kommunen. Eldrerådet skal ha alle sakspapirer i god tid før bystyret/komiteer tar avgjørelse. I saker med stor betydning for levekår til eldre, er det viktig at eldrerådet får seg forelagt sakene på et tidlig tidspunkt for å sikre muligheten for reell innflytelse. Eldrerådets uttalelse skal følge saken frem til endelig vedtak.

Eldrerådet kan selv ta opp saker som angår eldre i kommunen. Eldrerådet kan delta i brukerutvalg, plangrupper, referansegrupper ol.» 

 

Oversikt over medlemmene i eldrerådet kan du se HER

 

Bilder tatt av: Ernst Sunde