TELEFONGEN FRA SVUNNEN TID 1976

Jeg fortsetter med presentasjon av "Husorganet Telefongen fra svunnen tid", nå fra 1976.

Hei alle sammen.

Jeg har fått positiv tilbakemelding vedrørende presentasjonen av «Husorgan fra svunnen tid», som het Telefongen og ble utgitt til ansatte i bedriften i perioden 1975 til 1992. Nr. 1 i 1975 ble lagt ut på siden 1 september 2016. Det ble hovedsakelig utgitt 4 nummer i året.  Nr. 2, 3 og 4 har jeg ikke og kan derfor ikke legge dem ut. De vil bli lagt ut hvis jeg kommer over dem. Jeg legger nå utgavene for 1976 ut på siden for mimring. Her mangler jeg nr.2. De tre øvrige nummer ligger som vedlegg. Etter neste pensjonistmøte, 13 oktober vil jeg legge ut Telefongen for 1977.

Anne Lise Olaussen hadde årgang 2, nr.2 fra 1976 av Telefongen som hun overlot til meg. Det er nå lagt inn i dette innlegget slik at hele årgangen ligger samlet. Jeg takker for bidraget og håper det er til hygge og mimring for alle telepensjonister i regionen. Etter hvert medlemsmøte vil jeg legge ut en ny årgang av husorganet.

Årgang 3 fra 1977 legger jeg ut etter jubileumsfesten på hotel Alstor.

God fornøyelsen

telefongen-husorgan-for-stavanger-teleomrade-1976-arg-2-nr-1

Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1976 Årg.2 nr.2

telefongen-husorgan-for-stavanger-teleomrade-1976-arg-2-nr-3

telefongen-husorgan-for-stavanger-teleomrade-1976-arg-2-nr-4