Hva skjer hos oss første halvår av 2018

møtedager

Møtedagene blir:

Onsdag 24 januar:            Årsmøte/Quizkveld

Onsdag 21 februar: Stein Christian Salvesen kåserer om 2 verdenskrig på Agder.

Onsdag 21 mars: BUL-koret underholder.

Onsdag 18 april: Denne gangen blir møtet lagt til Søgne. Oppmøte ved Søgne gamle prestegård kl. 1700. Omvisning i Søgne gamle kirke. Jostein Andreassen/ Magne Haugland orienterer og forteller. Samling og bevertning på Gunders Kafe etterpå. Prisen denne kvelden blir ca. kr. 250,-

Nærmere opplysninger kommer på foreningsmøtet i mars.

Ved ønske om transport fra byen: henv. 90165520, 90197568, 91724232

Hilsen styret/sekr.