Hvorfor bli medlem?

Du får et hyggelig sosialt samvær. Her treffer du tidligere kollegaer gjennom møter, turer og andre aktiviteter. Slik kan du ta vare på de sosiale nettverk du hadde som yrkesaktiv samtidig som du etablerer nye nettverk.

HVEM KAN VÆRE MEDLEM

Tidligere og nåværende ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor, og deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer kan bli medlem gjennom lokalforeningene. Telepensjonister som ikke er dekket av en lokalforening kan tegne medlemskap direkte i forbundet.

MEDLEMSTILBUD

Alle får tilsendt medlemsbladet ”Telepensjonisten” fire ganger i året. Tilgang til å leie alle Telenors Hytter over hele landet.

Medlemstilbudet ellers varierer noe fra forening til forening.

Eksempler på tilbud er:

  • Medlemsmøter med foredrag
  • Julebord
  • Konserter, teaterbesøk og andre kulturarrangement
  • Turer innenlands og utenlands
  • Boksirkler
  • Deltakelse i hobby- eller studiegrupper, for eksempel bridge og slektsgransking
  • Trimgrupper og treningssenter