Informasjon fra styret, 1.kvartal 2021

Blant annet er årsmøtet 2021 utsatt inntil videre

Kjære medlemmer.

Godt nytt år til dere alle. Vi håper at 2021 etter hvert skal bli bra og at vi kan få tilbake noe av det vi har mistet i Corona-tiden. Men det ser ut til at vi fortsatt må være tålmodige og rette oss etter de gjeldende regler i samfunnet.​

Når det kommer til møtevirksomheten i foreningen, må vi fortsatt avlyse møter og turer. I første omgang gjelder det årsmøtet 2021 som skulle vært avviklet innen midten av februar. Så snart forholdene tillater det, vil det bli sendt ut innkalling og møtet avviklet på vanlig måte. Når det gjelder økonomiske rapporter og årsberetning for foreningen, blir de i disse dager sendt  Hovedstyret, men de skal også behandles på vårt årsmøte når den tid kommer. Eventuelle  justeringer blir da ettersendt til  Hovedstyret.

I år blir det etter planen avholdt Landsmøte i april. I utgangspunktet skulle dette skje på vanlig måte over 2 dager på et hotell, men nå er det endret til 1 dag, 14. april, og digitalt. 
Vår representant blir Janne Bergland, og hun vil  delta i møtet fra Harstad digitalt.​

Det blir spennende å se om denne måten fungerer tilfredsstillende.

Som dere vet har medlemstallet i våre lokalforeninger stadig blitt lavere de senere årene. Dette skyldes for det meste høyere alder på medlemmene, sykdom og bortgang. Alt dette naturlige årsaker. Men enda er det mange «yngre» og «fysisk oppegående» som kommer til møtene/turene våre når de avholdes. Vi tror at disse også kan gjøre en fin innsats i «styre og stell» i foreningen vår, hvor fornying trenges, bl.a. grunnet ovennevnte årsaker.​

Det tilbys dessuten opplæring der det måtte trenges, både fra lokalt og sentralt hold, og arbeidsmengden pr. år er ikke noe å grue seg til. «Stemningen» blant medlemmene i styret er god. Ved å være med slik, ikke bare «gir» du noe positivt – du også «får» noe verdifullt tilbake.

Derfor oppfordrer vi dere alle til å tenke over denne muligheten og melde tilbake til styret hvis interessen er der !​

Vi skal jo også ha valg på årsmøtet, når det måtte bli.

På gjensyn etter hvert.

Styret i Harstad og Omegn telepensjonistforening.

Denne informasjonen er sendt alle medlemmer pr. epost.