Informasjon fra styret september 2020

Aktiviteter i coronatiden

Ja, nå er det blitt en  del måneder siden vi hadde møte i foreningen, nemlig årsmøtet i februar, like før Coronaen innhentet oss. Pga dette gikk både tur og høstmøtet «i vasken». Vi har ikke tatt sjansen på å utsette noen for smitte. Vi er jo i en av de utsatte gruppene – både pga. alder og av helseproblemer som noen av oss sliter med.
Mange steder har fortsatt oppblomstring, og man vet aldri hvor det kan slå til.

Imidlertid skal vi ikke bare være pessimistiske. Hvis alt går godt framover, sees vi kanskje nærmere jul. Dette vurderer vi nå, og ser på mulighetene for et hyggelig samvær, samtidig som vi overholder smittevernsregler og påbud. Sender da ut invitasjon som vi pleier.

Ellers har noen av oss møttes på Aktivitetssentret onsdager, med unntak av i ferietiden og da det var nedstengt. Vi sitter i god avstand fra hverandre, men får likevel en «god passiar» og koser oss med kaffe og evt. middag.

Ønsker dere alle en fin høst og på gjensyn om forhåpentligvis ikke så lenge.

Styret i Harstad og Omegn telepensjonistforening (HOT).