Informasjon til medlemmene fra styret i Molde Telepensjonistforening

Informasjon til medlemmene fra styret i Molde Telepensjonistforening

Hei telepensjonist. Det er på tide med litt informasjon fra oss i styret i denne vanskelige pandemitiden.

Info til medlemmene oktober20

Mandag 29.10.2020:

Myndighetene fraråder generelt at mange samles på ett sted og spesielt for oss som er i en utsatt gruppe p.g.a. høy alder. Styret følger Covid-19 situasjonen fortløpende, og vi har jevnlig kontakt for å vurdere om det er aktuelt å ta opp igjen møteaktivitetene.

På siste styremøte (oktober) ble det besluttet at vi avlyser møtene ut året. Det betyr dessverre at det tradisjonelle julemøtet vårt i november utgår.

Styret vil ta en ny vurdering i desember av situasjonen for å vurdere om vi kan ta opp igjen medlemsmøtene over nyttår.

Vi må alle bare være tålmodige og forsiktige slik at vi ikke utsetter noen for ekstra fare for å bli smittet. Vi håper selvsagt at alle kommer gjennom denne tiden uten å bli sjuke.

Som sagt vil vi i styret fortløpende vurdere situasjonen fremover og komme med mer informasjon etter hvert.

Til da, ta vare på hverandre og følg myndighetenes råd.

Hilsen fra oss i styret
v/Knut Fuglseth