Informasjonsmøte med avd. i Norheimsund 01.10.2019

Informasjonsmøte med avd. i Norheimsund 01.10.2019

Medlemsmøtet ble som vanlig avholdt i lokalene på Tunet senter i Øystese.

21 medlemmer måtte vente en stund på de 6 representantene fra styret i Bergen, som fikk trafikkutfordringer underveis. Kl. 13:30 hadde alle nådd frem og møtet kunne omsider begynne.

Kari Laupse-Borge ønsket alle velkommen og overlot ordet til styreleder Ulf Rathe. Han presenterte de ankomne styrerepresentantene og ga deretter en kort orientering om økonomien i avdelingen.

Ulf Rathe, Berit Nesse og Kari Laupse-Borge

 

Ulf ga deretter ordet til Ernst Sunde, som orienterte om Telepensjonistene sin hjemmeside telepensjonistene.no. Hovedsiden, den nasjonale, hvor en kan finne generelle ting som angår medlemmene på landsbasis, og deretter den lokale siden for Hordaland og Bergen, som er ment å gi informasjon og tilbud til medlemmene i Bergen, Norheimsund, Stord og Voss.

Tilhørerne ble tilslutt oppfordret til å ta hjemmesiden aktivt i bruk, også til egen lokal informasjon. En god historie fra tiden i Televerket tas også i mot med glede. Aktuelt stoff kan sendes i epost til: telepens@online.no

 

Synnøve Vågen

 

Synnøve Vågen fremførte så to fine dikt av Olav H. Mo

 

Fossen  (om Steinsdalsfossen)

Dilemma (om kirkemalerne Sandven og Mo)

 

 

 

 

 

Møtet fortsatte så med en utlodning, hvor flere, og særlig ett av bordene , kunne ta med seg hjem fine premier.

Her ble det mange gevinster etter hvert.

 

Kari Laupse-Borg avsluttet møtet og ønsket alle vel hjem.