Informasjonsmøte med avd. på Stord 23.09 2019.

Informasjonsmøte med avd. på Stord 23.09 2019.

Medlemsmøtet ble som vanlig holdt i stovene i Hagerupshuset.

13 medlemmer møtte opp. Fra Bergen stilte styret med 6 representanter.

Leder for gruppen på Stord, Ann-Mari Nilsen, åpnet møtet og ønsket alle velkomne.

Hun ga så ordet til Ulf Rathe som takket for at vi fikk komme og orienterte litt om Telepensjonistenes arbeid lokalt og sentralt.

Ernst Sunde presenterte hjemmesiden og oppfordret medlemmene til å bruke den og å bidra med stoff. En rask håndsopprekning viste at det var mange av de fremmøtte som var lesere av siden.

Odd Himle hadde akkurat rundet 80 år og Ulf overrakte i den anledning blomster fra Telepensjonistene.

Åshild Kalleklev, som ble 80 år i mai, takket for blomsten hun fikk.

Etterpå ble det servert smørbrød og eplekake.

Og som vanlig ble det mye mimring om «gamle dager».

Redaktøren av denne siden oppfordrer medlemmene til å bidra med egne historier fra tiden i Telenor. Samtalene rundt bordet tyder på at dere sitter på mye godt stoff for hjemmesiden vår.

Har du en god historie, så send den i epost til: telepens@online.no

Denne oppfordringen gjelder selvfølgelig også for alle medlemmene i Bergen og Hordaland.