Innkalling årsmøte 2020

Årsmøte onsdag 12.februar 2020 kl 1200 på Lofoten Turistsenter, Alstad

Lofoten Telepensjonistforening

Årsmøte 2020

Det innkalles med dette til årsmøte i foreningen
Sted: Lofoten Turistsenter, Alstad
Tid : Onsdag 12. februar 2020 kl. 12:00

Saksliste
Behandling av vanlige årsmøtesaker i henhold til vedtektene
– Årsberetning og regnskap blir fremlagt på møtet

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, herunder forslag til nye tillitsvalgte, må være styret i hende senest to uker før møtet.

Før møtet serveres kaffe og etter møtet blir det loddsalg og matservering.

Vel møtt!

Påmelding innen 5. februar til
Guttorm Bardo tlf. 48 18 80 44 eller
Bjørg Reppe tlf. 97 78 26 03
For innbetaling av kontingent: Kontonummer 0530.53.79656