Innkalling medlemsmøte 23. mars 2017

Medlemsmøte 23. mars 2017 kl 1200 på Tusenhjemmet, Kultursal Lofoten.

Saksliste:
1. Morten Steffensen, direktør for Nordlandsmuseet, foredrar om det nye museet i Bodøsjøen for jekta «Anna Karoline».
2. Nytt fra Årsmøte 2017
3. Forslag reise høsten 2017/August
4. Odds hjørne
5. Eventuelt

Velkommen til marsmøtet. Vi hygger oss med god mat, utlodning og hyggelig samtale oss kolleger imellom.
Frist påmelding: 21. mars 2017
Rigmor 916 89 065 eller
Turid 958 01 526

Hilsen Gerd
på vegne av styret