Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte

Det er snart tid for Årsmøte igjen i Telepensjonistenes forening OSLO. MØT OPP.

Innkalling til årsmøte

Tirsdag 28. januar 2020, kl. 15:00 i Møtelokalet, Grefsenveien 28.

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Valg av møtedirigent
  3. Årsmelding for 2019
  4. Regnskap for 2019 og budsjett for 2020
  5. Forslag
  6. Bevilgninger
  7. Valg
  8. Avslutning

Forslag må være innkommet til styret innen mandag 20. januar 2020.

Hele styret er på valg. I nåværende styre sitter følgende:

Leder  Leif Thorkildsen
Nestleder  Frank Mikalsen
Kasserer  Helge Kristiansen
Sekretær  Unni Thorkildsen
Styremedlemmer  Ruth Aas, Else-Lill Rolén og Bjørg Holkestad Klyve.
Varamedlemmer  Åke Sætha og Synnøve Enga Vindenes.

Det skal også velges tillitsvalgte til komiteer og utvalg. Forslag til kandidater rettes til valgkomiteens leder Ruth Aas på mobil 90846799 snarest.

Etter møtet er avsluttet blir det servering av snitter, kaffe og kaker.
Anledning til å få kjøpt vin eller mineralvann.
Loddsalg.

Vi ønsker alle vel møtt!