INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 torsdag 12.februar kl 1800 på SÆLID

Årsmøtet avholdes på Sælid torsdag 12.feb. kl 1800.

 

.

 1. ÅPNING.
  Valg av møteleder og sekretær.

 2. Årsberetning.

 3. Regnskap.

 4. Medlemsutvikling.

 5. Innkomne forslag.

 6. Valg.

  6.1 Valg av tillitsvalgte

 7. Avslutning  av årsmøtet

7.1 Trekning og utdeling av oppmøtepremie

7.2 Blomssteroverrekkelser etc.

 

Forslag
som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret

 v/Gerd Astrid StenbergKavegen 9,

2319 Hamar eller e-post gerast@online.no
innen 1. februar 2015.

Frasigelser
av verv sendes leder av valgkomiteen Arnfinn Hongseth, Snekkerstuvn.
1A, 2316 Hamar eller e-post aihong@online.no
innen 24. januar 2015.

På grunn av servering som er gratis, ber vi om påmelding innen

6. februar 2015 til:

Arild Gundersen, mobil 948 66 980 eller e-post einagun@outlook.com
eller

Gerd Astrid Stenberg, mobil 957 32 840 eller e-post gerast@online.no.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og håper på godt frammøte.

Vennlig
hilsen Styret  v/Gerd Astrid Stenberg..