Innkalling til årsmøte 25.januar 2017

Styret innkaller herved til årsmøte onsdag 25..januar 2017, kl.11.00 Møtet holdes på Lande Bosenter.

Logo

Styret innkaller herved til årsmøte onsdag 25..januar 2017, kl.11.00 Møtet holdes på Lande Bosenter.

Åpning ved leder Mai-Britt Løken

Valg av: Møteleder Referent Tellekomite

Dagsorden:

1. Beretning – Leses opp på årsmøtet

2. Regnskap – Revidert regnskap deles ut og gjennomgås på møtet

3. Innkomne forslag

4. Budsjett 2017

5. Vedtekter for lokalforeningen

6. Møteprogram 2017

7. Kjøkkentjeneste 2017

8. Valg

Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet. Det blir god bevertning og vanlig loddsalg.

Vi håper mange medlemmer har anledning til å komme og ønsker alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret v/ leder Mai-Britt Løken (sign)

Klavestadhaugen  3.januar 2017