INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2019

TELEPENSJONISTENE HAMAR INNKALLER TIL ÅRSMØTE FOR 2019 TORSDAG 6 FEBRUAR 2020 KL. 1800. Sted: Kantina Sælidvegen 40, Ridabu

Saksliste:
1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling.
2. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive
protokollen.
3. Årsberetning.
4. Regnskap
5. Vedtekter
6. Innkomne forslag
7. Medlemskontingent
6. Budsjett
7. Valg

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret v/Magnhild Kalseth, Snekkerstuvegen 2, 2316 Hamar eller e-post magnhild.kalset@outlook.com innen 23. 01. 2020.

Frasigelse av verv sendes leder av valgkomiteen Anne Lise Sæther, Holsetgata 17B, 2317 Hamar eller e-post: lise-sa@online.no innen 23.01.2020.

Da det skal være servering, ber vi om påmelding innen 31. januar 2020 til:
Marit Kristiansen telefon 900 21197 e-post: arvekris@bbnett.no

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og håper på godt fremmøte.

Husk å ta med gevinst til lotteriet.

Vennlig hilsen
Styret