Invitasjon til årsmøte/medlemsmøte i Molde telepensjonistforening mandag 30. januar 2023 kl. 1700 på Krona på Romsdalsmuséet

Invitasjon til årsmøte/medlemsmøte i Molde telepensjonistforening mandag 30. januar 2023 kl. 1700 på Krona på Romsdalsmuséet

Det blir årsmøte med påfølgende medlemsmøte mandag 30. januar kl. 1700.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til Knut, e-postadresse: chfugls@online.no
Etter årsmøtet vil vi ha et vanlig medlemsmøte. Bente Flem fra Molde Røde Kors vil komme og ha en orientering.
Det vil bli en enkel bespisning og utlodning. Husk å ta med gevinst.

Vel møtt til årsmøte/medlemsmøte i Molde telepensjonistforening på Krona på Romsdalsmuséet mandag 30. januar 2023 kl. 1700.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding 2022
  5. Regnskap 2022
  6. Fastsetting av medlemskontingent
  7. Budsjett 2023 v/ kasserer
  8. Innkomne forslag 
  9. Valg