Invitasjon til en tur til Gardasjøen for Telepensjonistenes Forening Hamar

Invitasjon til en tur til Gardasjøen for Telepensjonistenes Forening Hamar

Avreise Oslo Gardermoen 03.09.18 – 10.09.18, 1 ukes opphold.

Telepensjonistene Hamar inviterer i samarbeid med Solgruppen på en tur til Gardasjøen i september 2018.

Vedlagt følger informasjon om turen.

Frist for påmelding er 9. mars.
De som allerede nå vet at de vil være med på tur, melder seg på snarest.

Vi håper at mange av våre medlemmer ønsker å være med på denne turen og ta gjerne med ektefelle/samboer eller andre som du ønsker å reise sammen med.

Påmelding  på telefon til Anne May  telefon  90858625 eller Anne Lise 41402318.

 

Med vennlig hilsen
Styret

HAM- Gardasjøen