INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE 15.januar 2015 kl 1800

EVA MOLAND, kjent fra sitt arbeide i Frivillighetssentralen i Hamar blir kveldens foredragsholder.