Invitasjon til medlemsmøte den 29.09.22

Invitasjon til medlemsmøte den 29.09.22

Det blir medlemsmøte på Hamar seniorsenter, Wergelandsgate 4, Hamar, torsdag 29. september kl. 1800. Tema på dette møtet blir Fremtidsfullmakt.

Flere medlemmer har ytret ønske om dette som tema på et medlemsmøte.  Vi har derfor jobbet med å få inn en foredragsholder som kan informere om fremtidsfullmakt og svare på spørsmål, også juridiske. Dette har ikke vært så enkelt.
Gjennom fagforeningen Negotia (flere av oss er eller har vært medlem her)har vi nå vært så heldige å få tak i advokat Vegard Haugen fra advokatfirmaet Legal 24. Og best av alt, de dekker honorar og andre utgifter til advokat.

Haugen jobber med denne typer saker samt arverett. Så tenk gjerne gjennom på forhånd hva du ønsker å spørre om.

Pga servering ønsker vi påmelding innen tirsdag 27. september til:
Marit Kristiansen – email: maritkrist@bbnett.no eller telefon 900 21197.

Håper riktig mange benytter muligheten og møter opp denne kvelden !

Med vennlig hilsen
Styret