Invitasjon til medlemsmøte og besøk på Kirsten Flagstadmuseet på Hamar

Invitasjon til medlemsmøte og besøk på Kirsten Flagstadmuseet på Hamar

Møtet blir mandag 14. mai 2012 kl. 1800

Invitasjon til medlemsmøte og besøk på Kirsten Flagstadmuseet på Hamar mandag 14. mai 2012 kl. 1800.

I steder for å invitere til en dagstur denne våren inviterer vi til et alternativt medlemsmøte med besøk på Kirsten Flagstadmuseet på Hamar mandag 14. mai 2012 kl. 1800.

NB! Møtet er flyttet fra torsdag 10. mai 2012, som er møtedagen vår, til mandag 14. mai 2012 kl. 1800 p.g.a. kapasiteten ved Firsten Flagstadmuseet.

Vi møtes på Kirsten Flagstadmuseet i Kirkebakken på Hamar kl. 1800 og vi får
omvisning i museet med guide. Etter omvisningen serveres det kaffe og
kringle.

Foreningen betaler entre og servering denne gangen slik at museumsbesøket
vil ikke koste medlemmene noen ting.

Av hensyn til oppgjøret med museet og serveringen ber vi om at de som vil
være med melder seg på til noen av de tre i arrangementskomiteen innen
6. mai 2012:

Arild Gundersen    tlf. 948 66980 –  mail einagun@online.no
Inger Emilsen          tlf. 916 07393 – mail rof-emi@online.no
Kirsten B. Lillehagen  tlf. 92098867 – mail kibili@online.no
Hjertelig velkommen til et spennende museumsbesøk