Invitasjon til Medlemsmøte på Hamar Frivilligsentral den 14.11.19

Invitasjon til Medlemsmøte på Hamar Frivilligsentral den 14.11.19

Medlemsmøte for Telepensjonistene Hamar torsdag 14. november kl. 18:00 på Hamar Frivilligsentral, Grønnegata 55 ( inngang Håkonsgate)

Vi møtes til sosialt samvær.
Det serveres kaffe og noe å bite i.

Lotteri (husk gevinst)
Ingen påmelding denne gang, bare å møte opp.

Med vennlig hilsen
Styret