Invitasjon til medlemsmøte torsdag 14. april 2016

Invitasjon til medlemsmøte torsdag 14. april 2016

Medlemsmøte torsdag 14. april 2016 kl.18:00 i Frivillighetssentralens lokaler

 

Telepensjonistene Hamar har medlemsmøte i Frivillighetssentralens lokaler i Håkonsgate

Torsdag kl. 1800. Trine Pettersen vil si litt om eldreomsorgen i Hamar og den nye

avdelingen på Finsal. Kaffe og utlodning. Husk gevinst.