Invitasjon til medlemsmøte torsdag 9. november 2017 kl 18:00

Invitasjon til medlemsmøte torsdag 9. november 2017 kl 18:00

Medlemsmøte Telepensjonistene Hamar på Frivilligsentralen, Grønnegata 55, (inngang fra Håkons gate)

Torild og Lisa viser bilder fra møter og turer i foreningen.
Det blir også informasjon om hjemmesida vår og Facebookgruppa «Hamar Telepensjonister».
Servering av kaffe og noe å bite i.

Lotteri (husk gevinst)