Invitasjon til vårfest 2018.

Telepensjonistene Tromsø inviterer deg til årets vårfest på Linken, Forskningsparken Breivika.

Torsdag 24. mai kl. 19.00 avholdes vårfesten i tradisjonelle former med god mat og drikke.

Kaffe med kake og «nogo attåt» samt fin musikk!                         

Bindende påmelding innen 18. mai 2017 til astr-h@online.no, telefon 9506 4798.

Bankkonto 8245 04 27280. Egenandel kr. 150,-