Jubilanter 2021

Vi gratulerer følgende medlemmer med jubileum i 2021

95 år:

Inger-Marie Amundsen 8. februar

90 år:

Karin Øien  15. mars

80 år:

Erik Tollefsen 7. april

Jann Andersen 21. juni

Kirsten Christensen 24. september