Jubilanter Ålesund 2022.

Medlemmer som jubilerer i 2022.

          70 År.

Magne Tomren 16.03.1952
Lars Gunnar Brandt 24.04.1952

          75 År.

Laila Wik Romestrand 21.05.1947
Helge Hanken 03.06.1947
Hans Petter Melbye 10.07.1947
Hjørdis Marie Rørvik 18.07.1947
Anne-Marie Holen 06.09.1947
Håkon Svensli 18.09.1947
Gunnveig S Skilbrei 16.12.1947
Per Pilskog 19.12.1947

          80 År.

Bjørg Skjong 04.06.1942
Inger Berit Stette 14.12.1942

          85 År.

Reidun Svensen 19.03.1937
Unni Svinø 28.08.1937

          90 År.

Lina Johanne Olsson 12.11.1932

          95 År.

Oddrun Halvorsen 28.02.1927
Solveig Finstad 09.03.1927
Anny Landgren 18.08.1927

 

Medlemmer som ikke ønsker å stå på denne listen kan melde fra til

styreleder eller til redaktøren av hjemmesiden.