Jubilanter Molde i 2018

Jubilanter Molde i 2018

Anne Lise Welle 25. januar 85 år
Helga Engeland 9. juni 95 år
Kåre Robert Eriksen 13. juni 75 år
Sonja Bøe 11. juli 85 år
Oddvar Johansen 10. august 80 år
Trygve Helseth 27. august 85 år
Åshild Tangen 21. september 85 år
Anne Marie Sylte 3. oktober 95 år
Inger Margrete Kjersem 8. desember 85 år

 


Anne Marie Sylte, 95 år 3. oktober. Bildet ble tatt på
medlemsmøtet mandag 29. oktober 2018.

Anne Marie Sylte, 95 år. Bildet ble tatt på medlemsmøtet mandag 29. oktober 2018.