Jubilanter Kristiansund

Jubilanter Kristiansund

Jubilanter i Telepensjonistforeningen vår

Jubilanter i 2023

  • 27. januar    Gerd Ohr, 90 år
  • 03. februar  Ingebjørg Svardal, 90 år
  • 05. mai        Jon Glærum, 70 år
  • 20. august  Randi Joø, 70 år
  • 11. oktober  Randi Dalager, 80 år
  • 19. desember  Åse Gaarder, 70 år

Vi gratulerer!

GJV-røde roser