Jubilanter Kristiansund

Jubilanter Kristiansund

Jubilanter i 2020

Jubilanter i 2020

23.1.     Ingeborg Enge  75 år
25.4.    Mary-Ann Grøtting  80 år
16.10.  Audun Hopmark  85 år


Jubilanter 2019
5.7.       Odd Dahle  85 år
18.7.    Brita Sverdrup 75 år
2.8.      Lillian Bjerkestrand  75 år
11.9.    Åse Juul Hansen  70 år
19.9.    Kjellaug Meisingset  80 år
25.9.    Gunnlaug Bø Nyland  75 år
21.11.   Randi Spurkland  85 år
28.11.  Marianne Henden  75 år
2.12.    Jorun Marie Andresen  75 år

Vi gratulerer!
GJV-røde roser