Jubilanter Molde i 2021

Jubilanter Molde i 2021

Dette er jubilantene våre i 2021

Vi gratulerer !

80 år
Reidun Rørset, født 14. september 1941
Jorunn Veiset, født 11. august 1941

90 år
Leif Erling Barsten, født 19. januar 1931
Kjell Gravdehaug, født 20. januar 1931
Sigrid Jordhøy, født 10. juli 1931
Erling Sporsem, født 18. juli 1931
Ildri Huseby, født 26. november 1931

95 år
Gunlaug Vikhagen, født 1. oktober 1926