Jubilanter

Jubilanter

Følgende medlemmer jubilerer i 2023

95 år:

Evald Lindgård                  18.januar

Knut Pettersen                 25. april

90 år:

Erna Fredriksen                 4. august

Roar A. Johannessen     29. september

Petrine Larsen                  23. oktober

85 år:

Odd-Viktor Karlsen         15. april

Liv Bergås                           20. august

80 år:

Audhild Falkmo                2. mai

Svein Erik Isachsen         19. oktober