Julelunsj 2016

Selsbakkgutan spilte og sang

Julelunsjen 7. desember på Hotel Augustin, Kongensgt 26.

Årets julelunsj ble i år arrangert på Hotel Augustin som ligger like ved bussterminalen i Prinsensgt., en plass som er grei å komme seg til fra alle bydeler.

Det var 80 påmeldte, men på denne tida av året herjer influensaen og forkjølelsen, så det var 6 som måtte melde avbud.

Det ble litt klabb og babb ved oppmøte, fordi hotellet hadde andre gjester inne i restauranten da våre gjester ankom, men alle var på plass da vi skulle starte opp.

Leder Marie ønsket velkommen til den årlige julelunsjen og velkomstsangen av Fridtjof Holthe ble sunget.

Så var det bare å forsyne seg fra julebordet som besto av både varme og kalde retter og mange gode desserter og kaker.

Før podiet ble overlatt til dagens underholdere, kalte Marie fram arrangementskomiteen, ( Kjellrun, Arnhild, Kari, Randi, Marit og Anny) og takket dem for innsatsen i året som var gått og overrakte gaver.

TRO-      TRO-

Arrangementskomiteen                                              Inger Qvam leste dikt

Leder Marie ble også hedret og takket for samarbeidet i styret og overrakt blomster av nestleder Leif Roger.

I år var det Selsbakkgutan som underholdt med sang og musikk. De hadde tilpasset underholdningen både til årstiden og gjestene, og alle sang med på sanger som de kjente. Selsbakkgutan avsluttet med solosang av Arve Smaavik som sang «O HELGA NATT», og han fikk stor applaus for den.

Tradisjonen tro ble det også i år åresalg, som vanlig med mange fine gevinster. Åresalget innbrakte kr  5671,-.  Stor takk til loddselgerne og alle som kjøpte lodder.

Leder Marie takket til slutt alle for frammøte, ønsket vel hjem og en god og fredelig jul!

GOD JUL !

Kari