Julemøte 2016

Julemøte 2016

Referat fra Julemøte torsdag 08.12.2016 kl. 13 på Sanitetssenteret.

ALE-Julemøte 2016-3

Etter en god aperitiff og en halv times mingling samlet vi oss rundt julepynta
bord, og leder Helge Haram åpnet og ledet møtet.

Han ønsket hele 55 medlemmer velkommen og da spesielt Eva Karin og Inge Paul Kleppe som var nye medlemmer.

Referat fra medlemsmøte 03.11.2016 ble opplest og godkjent uten merknader.

ALE-Jostein Kvithaug

Dagens innslag var Jostein Kvithaug som las dikt og morsomme snutter, han fortalte om seg selv og stedet der han kommer fra.
Kvithaugs opplesning vekket nostalgi og ga oss en reise i ungdommen, dette
fremkalte mest smil og latter, men også refleksjon og ettertanke.

Peder Andersen stilte opp og spilte nydelig taffelmusikk.

ALE-Julemøte 2016-2

Menyen bestod av varm julebuffet med påfølgende kaffe og kaker
samt godt drikke.
Det var god stemning og praten gikk livlig ved borden, det var tydelig at
folket trivdes godt i sosialt samvær.

Anne Grethe Honningsvåg fikk ordet og takket styret og medhjelperne for et særdeles hyggelig møte.

Solveig Løwensprung fra valgkomiteen oppfordret medlemmer som er interessert i å ta på seg verv, om å ta kontakt med valgkomiteen

ALE-Julemøte 2016-1

Loddsalget innbrakte kr 5.995,- brutto.

Til slutt takket leder Helge Haram for godt frammøte, ønsket alle en riktig
god jul og hevet møtet kl. 17.00

Neste møte blir årsmøte 02.02.2017

Ålesund 08.12.2016

Arnhild Løndal
-sekretær-

Foto Laila og Kjetil Romestrand