Julemøte

Julemøte 15. desember kl. 15, på Valdres Gjestegård.

Julelunch  :

Tirsdag 15. desember  klokka 1500  på Valdres Gjestegård (fengselet)

Pris :  kr. 375,-  for juletallerken og riskrem.

Egenandel  kr. 200,-  Hver enkelt bestiller/ betaler  drikke til maten.

Påmeldingsfrist snarest og senest  1.desember til :

Sekretær Annie  tfn.95874680 eller Nestleder Astri  tfn. 61360059

Til dere som ikke kommer på julelunchen: Styret ønsker dere alle en riktig  GOD  JUL  OG ET GODT  NYTT ÅR!