Nyheter Bodø/Salten

Aldersvennlig Norge

Programmet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Leve hele livet inngår i regjeringens strategi Flere år – flere muligheter.Les mer