Styret Drammen

Telepensjonistene Drammen. Styret 2021 – 2022

P.g.a. Koronasituasjonen ble årsmøte 2021 gjennomført uten fysisk møte eller nettmøte. Årsmøtepapirer ble sendt ut på e-post til de medlemmer som har det, og de øvrige mottok den gjennom normal postforsendelse.Les mer