Diverse

Torgny 90 år – et unikum av en telepensjonist

Torgny 90 år – et unikum av en telepensjonist

Ikke akkurat overraskende at det var 90-årige Torgny Trondrud som tok ordet og underholdt sine pensjonistvenner med Alv Schiefloes fornøyelige skillingstrykk "Jens Pedersens kolde ben" på foreningens julemøte 2015Les mer

Har du flyttet og/eller fått ny/endret e-postadresse?

Har du flyttet og/eller fått ny/endret e-postadresse?

I så fall ber vi om at du melder inn din nye postadresse og/eller e-postadresse til foreningen. E-post adressen er: telep-se@online.no) . Dermed vil du motta både den elektroniske informasjonen Fornebuforeningen sender til sine medlemmer og papirutgaven av foreningsbladet "Telepensjonisten" som Forbundet sender i Posten.