Medlemsmøter

Medlemsmøtet 10 oktober

Per Edgar Kokkvold fortalte først om Winston Churchill, og deretter snakket han om Norsk presse, er den virkelig så dårlig som sitt rykte.Les mer

Påmelding til medlemsmøter og kromøter

Arrangementskomiteen ber om at  medlemmene overholder fristen for påmelding. Det skaper problem i forhold til matbestillingen når det stadig kommer «etterslengere». Kantina har meldt at de ikke lenger godtar bestilling som kommer senere enn 3 dager før møtet. Krokomiteen kjøper inn brød, pålegg, m.m. i forhold til antall påmeldte til kromøtene. Når påmeldte uteblir uten å melde forfall  blir det mye mat til overs, noe som igjen går ut over økonomien.Les mer