Jubileer og Æresmedlemmer

Veteraner.

Veteraner.

To veteraner som nå skal markere avdelingens 30 års jbileum.Les mer