Nyheter Harstad

Tur til Nord-Troms 7./8. juni 2018

Tele- og post-pensjonister fra Harstad hadde en flott 2-dagerstur med Igeland turbuss til Uløya, Storslett og Skjervøy. 27 deltok, hvor noen hadde partnere med.Les mer