Medlemsmøter Larvik

De siste telefondamene fra Kvelde og Hvarnes

Her et bilde av de siste telefondamene i Kvelde og Hvarnes. Her bak fra venstre. Berit Styrvold, Oddbjørg Ragnhildrød, Elsa Furulund, Berit Raanaas Holt, Ann Kristin Vestby og Reidun Bjørnøe. Foran fra venstre Astrid Håkonsen og Gudrun Kjølnes.Les mer