Møter Molde 1990 – 1993

Referatbok, grønn, for Molde Pensjonistforening. Begynner med referat fra stiftelsesmøtet 25.10.1990. Siste referat er fra årsberetning 1992, avholdt 15.02.1993.