Styre og komitéer

Valgt på Årsmøte 14. februar 2021

Valgt på Årsmøte 14. februar 2021

På grunn av koronaepedemien ble det et annerleedes årsmøte dette året. Det kom ingen innsigelser/endringer i forhold til dokumentene som styret hadde sendt i forkant av årsmøtet, og valgkomitéens innstilling ble dermed enstemmig vedtatt.Les mer

WEB-redaktøren

WEB-redaktøren

Jeg heter Tor Einar Sæter og har blitt oppnevnt som datakontakt/webredaktør i lokallaget vårt.Les mer