Hvorfor bli medlem?

Hvorfor bli medlem?

Du får et hyggelig sosialt samvær. Her treffer du tidligere kollegaer gjennom møter, turer og andre aktiviteter. Slik kan du ta vare på de sosiale nettverk du hadde som yrkesaktiv samtidig som du etablerer nye nettverk.Les mer