Vår egen Sang med noter

Østfolds egen sang

Det er vår egen dikter Berly Engen og vår egen komponist Egil Gjøs som har lagd "Sang for Telepensjonistene i Østfold".Les mer